Niemcy

Zasiłek rodzinny Kindergeld

Jeśli pracowałeś na terenie Niemiec lub prowadziłeś tam firmę przez co najmniej pół roku i utrzymujesz dzieci do lat 25, możesz starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego Kindergeld.

Wniosek możesz składać w każdej chwili – urząd nadpłaci Ci pieniądze za ostatnie 4 lata od momentu jego złożenia, a później płaci co miesiąc.

Czas oczekiwania na przyznanie świadczeń rodzinnych wynosi średnio od 1 do 6 miesięcy, czasami proces trwa dłużej. Wysokość zasiłku zależy od wieku i ilości dzieci - wynosi od 184 Euro do 215 Eur na dziecko za każdy miesiąc.

Przy okazji wniosku o zasiłek rodzinny, możesz się ubiegać o zwrot podatku oraz zapomogę Elterngeld.

Odpowiednie dokumenty możesz pobrać na końcu zakładki "krok po kroku".

Cena za jeden rok - 350 zł.

 

       

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty i dane personalne

  • kopia paszportu lub dowodu osobistego (obie strony) obojga małżonków
  • akt urodzenia dzieci, skrócony akt małżeństwa (wersje unijne), kopia zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu w Niemczech, kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech oraz dowód opłaconych "Miete"
  • Arbeitsgeberbescheinigung czyli "zaświadczenie pracodawcy" [do pobrania poniżej] - najpierw potwierdź u swojego pracodawcy w Niemczech
  • zaświadczenie o składzie rodziny [patrz zlecenie od pobrania poniżej], względnie zaświadczenie o zameldowanie wszystkich członków rodziny w Polsce (wersja łumaczona na j. niemiecki)
  • przygotuj swój Identifikationsnummer czyli Steuer-ID (obowiązkowy od roku 2016), Sozialversicherungsnummer (jeśli jesteś ubezpieczony w Niemczech)
  • karty podatkowe Lohnsteuerbescheinigung oraz Bescheid (decyzje o zwrocie podatku) -  z lat, za które ubiegasz się o zasiłek (maksymalnie 4 lata wstecz)
  • umowa o pracę w Niemczech "Arbeitsvertrag" oraz ostatnie 3 paski z wynagrodzenia tzw."Lohnabrechnung" 
  • ostatnią decyzję o przyznanym zasiłku rodzinnym w Polsce lub/i w Niemczech 
  • jeśli dziecko ukończyło 18 lat - zaświadczenie o nauce w szkole  [do pobrania poniżej]
  • Konto bankowe (IBAN i swift kod, nazwa i adres banku)
 2. Wypełnij zlecenie

  Pobierz komplet dokumentów. Jeśli nie chcesz ich wypełniać na własną rękę, skorzystaj z formularza zgłoszeniowego na naszej stronie – wówczas my wyślemy do Ciebie wypełnione zlecenie.

 3. Dokonaj wpłaty 350 zł (koszt za jeden rok ) i odeślij dokumenty

 4. Gotowe

  Po okresie kilku miesięcy otrzymasz z urzędu Familienkasse decyzję oraz pieniądze na swoje konto.

Jeśli nie jesteś pewny jak wysoki otrzymasz zasiłek, czy spełniasz wszystkie warunki i czy możesz uzyskać więcej pieniędzy, skontaktuj się z nami. Ułatwimy Ci podjęcie decyzji.

Dla swojego dobra przeczytaj pytania i odpowiedzi w zakładce CZĘSTE PYTANIA. Znajdziesz tam wszystkie dodatkowe informacje na ten temat. Będą Ci pomocne.

Przy okazji wniosku o zasiłek rodzinny, możesz się ubiegać o zwrot podatku oraz zapomogę Elterngeld.

Tak, nie ma znaczenia gdzie mieszkają twoje dzieci.
Tak. Urząd niemiecki wypłaci różnicę między polskim i niemieckim zasiłkiem. W krajach Unii Europejskiej stosuje się takie rozwiązanie po to, aby uniknąć sytuacji w której pobierane są dwa zasiłki jednocześnie.
Nie. Prawo do zasiłku w tym przypadku ma dziadek lub babcia, ponieważ on/ona wychowuje dzieci. Aby oni mogli się starać o zasiłek, muszą być wspólnie zameldowani z dzieckiem
Tak, pod warunkiem, że się uczą, studiują i nie pracują więcej niż 20 godzin tygodniowo.Dodatkowo brany jest pod uwagę uzyskany dochód. W pewnych przypadkach przepisy przewidują pobieranie zasiłku rodzinnego na dzieci powyżej 25 roku życia, np. na dzieci kalekie i upośledzone.
Na dzieci własne, adoptowane oraz dzieci należące do współmałżonka z pierwszego małżeństwa.

Od czerwca 2012 roku mogą to być:

 • pracownicy zatrudnieni w niemieckiej firmie na niemieckich warunkach
 • pracownicy oddelegowani  przez polską firmę do pracy w Niemczech,  mających ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  opłacane w Polsce
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce mających ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  opłacane w Polsce , a w Niemczech świadczą usługi i tam mają główne źródło dochodów
 • pracownicy sezonowi np. w rolnictwie
Kilka miesięcy, ale czasami bywa że dłużej , nawet rok – wszystko zależy jak szybko polskie urzędy (ROPS) potwierdzą dane osobowe osób zamieszkałych w Polsce. 
Od maja 2013 administracja niemiecka wprowadziła zmiany dotyczące rozpatrywania spraw Kindergeld dla poszczególnych krajów. Zmiana polega na przekazaniu dotychczasowych spraw jak i nowych wniosków, które dotychczas opracowywane były przez Familienkasse odpowiednie do zameldowania lub zatrudnienia podatnika, do Familienkasse w miejscowości Bautzen. Wobec tego wszyscy podatnicy niemieccy, którzy swoje rodziny posiadają w Polsce od maja 2013 przekierowywani są do Bautzen. Z tego też powodu  dochodzi do wielu opóźnień i zawieszeń spraw naszych klientów, na co niestety nie mamy wszyscy większego wpływu

Składanie wniosku wiąże się z odwiedzaniem innych urzędów w Polsce – Urzędu Miasta czy Regionalnego Ośrdoka Polityki Społecznej (ROPS). Ten ostatni jest szczególnie odpowiedzialny za poświadczenie danych przed zagranicznym urzędem zasiłkowym. Większość spraw załatwia się korespondencyjnie. Zawsze kompletuje się akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa, zameldowanie z Polski, decyzje o przyznanym/ nie przyznanym zasiłku w Polsce itp., kopie dowodów.

Urząd wymaga od wnioskodawcy, w przypadku gdy nie otrzymuje/nie otrzymywał zasiłku w Polsce, złożenia wniosku w Polsce po to, by mieć zaświadczenie z jakiego powodu odmówiono polskiego zasiłku. Warto mieć już wcześniej, taką negatywną decyzję.

Drogą pocztową otrzymasz kopertę z decyzją z urzędu Familienkasse z odpowiednim uzasadnieniem, co Ci przysługuje, w jakiej kwocie i na które dziecko.

Kwota przysługująca na każde dziecko, w zależności od liczby dzieci:

Liczba dzieci kwota w EUR
na 1-sze dziecko 184
na 2-gie dziecko 184
na 3-cie dziecko 190
na 4-te i każde kolejne dziecko 215
Jeśli rodzice dziecka są w związku małżeńskim i dziecko jest z tego związku, brak wspólnego meldunku nie spowoduje utraty prawa do zasiłku Kindergeld. Zasiłek jest wypłacany temu rodzicowi, który wychowuje swoje dziecko w gospodarstwie domowym.
Tak. Tak długo, jak jesteś na chorobowym - max. 1,5 roku masz prawo do zasiłku.
Nie. Prawo do tego zasiłku w tym przypadku ma była żona, ponieważ ona wychowuje dzieci w swoim gospodarstwie domowym.
Tak. Jeśli uzyskamy status podatnika nieograniczonego, tzn. spełnione są wymagane kryteria, to Kindergeld przysługuje. 
Tak. Jeśli uzyskamy status podatnika nieograniczonego, tzn. spełnione są wymagane kryteria, to Kindergeld przysługuje za okres pracy w Niemczech.
Wtedy, gdy przyznano:
 • niemieckie świadczenie na dziecko z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego (Kinderzuschuss aus einer gesetzlichen Rentenversicherung),
 • świadczenia w innym kraju porównywalne do wysokości Kindergeld  (podobna kwota, więc nie ma różnicy między wysokością niemieckiego zasiłku a wysokością zasiłku w kraju, z którego jest już wypłacany)